Choke SUZUKI


Parts catalog SUZUKI:

38600-95D01
CHOKE SOLENOID ASSEMBLY
38600-95D01 CHOKE SOLENOID ASSEMBLY
DT25C, DT30C, DT30CRLJ, DT30CRSJ, DT30MCLJ, DT30MCSJ
13413-95D00 CHOKE ROD
DT25C, DT30C, DT30CRLJ, DT30CRSJ, DT30MCLJ, D
13413-95D10
DT25C, DT30C, DT30CRLJ, DT30CRSJ, DT30MCLJ, D
13586-98410 CHOKE SHAFT
DT2.2SV, DT2D, DT2E, DT2F, DT2LG, DT2LH, DT2L
13631-93910 CHOKE LEVER KNOB
DT15C, DT8CENK, DT8CENL, DT8CLJ, DT8CLK, DT8C
13631-98410 CHOKE KNOB
DT2.2SV, DT2D, DT2E, DT2F, DT2LG, DT2LH, DT2L
13633-92D01 CHOKE LEVER
DT8CENK, DT8CENL, DT8CLJ, DT8CLK, DT8CLL, DT8
13694-92D00 CHOKE SPRING PLATE
DF15, DF15, DF15S, DF9.9R, DF9.9RL, DF9.9S, D
38600-95520 CHOKE SOLENOID ASSEMBLY
DT55CLF, DT55CRLG, DT55CRLJ, DT55CRLK, DT55CR
38600-95D01
DT25C, DT30C, DT30CRLJ, DT30CRSJ, DT30MCLJ, D


:9
Back to top