Orifice HONDA


Parts catalog HONDA:

11135-PNA-000
ORIFICE, BLOCK (LOWER) (Honda Code 6729800).
11135-PNA-000 ORIFICE, BLOCK (LOWER) (Honda Code 6729800).
BF115DK1 LA, BF115DK1 XA, BF115DK1 XCA, BF135A4 LA, BF135A4 XA, BF135A4 XCA, BF135A5 LA, BF135A5 XA, BF135A5 XCA, BF135A6 LA, BF135A6 XA, BF135A6 XCA, BF135AK0 LA, BF135AK0 XA, BF135AK0 XCA, BF135AK2 LA, BF135AK2 XA, BF135AK2 XCA, BF150A4 LA, BF150A4
15140-P8A-A00
ORIFICE ASSY., OIL CONTROL (Honda Code 5232343).
15140-P8A-A00 ORIFICE ASSY., OIL CONTROL (Honda Code 5232343).
BF175AK1 LA, BF175AK1 XA, BF175AK1 XCA, BF175AK2 LA, BF175AK2 XA, BF175AK2 XCA, BF200A2 LA, BF200A2 XA, BF200A2 XCA, BF200A2 XXA, BF200A2 XXCA, BF200A3 LA, BF200A3 XA, BF200A3 XCA, BF200A3 XXA, BF200A3 XXCA, BF200A4 LA, BF200A4 XA, BF200A4 XCA, BF200
15140-PH3-000
ORIFICE ASSY., OIL CONTROL (Honda Code 2622348).
15140-PH3-000 ORIFICE ASSY., OIL CONTROL (Honda Code 2622348).
BF115A1 LA, BF115A1 LCA, BF115A1 XA, BF115A1 XCA, BF115A2 LA, BF115A2 LCA, BF115A2 XA, BF115A2 XCA, BF115A3 LA, BF115A3 LCA, BF115A3 XA, BF115A3 XCA, BF115A4 LA, BF115A4 LCA, BF115A4 XA, BF115A4 XCA, BF115A5 LA, BF115A5 LCA, BF115A5 XA, BF115A5 XCA,
15150-ZV5-000
ORIFICE ASSY., OIL PASSAGE (Honda Code 3701687).
15150-ZV5-000 ORIFICE ASSY., OIL PASSAGE (Honda Code 3701687).
BF25A1 LHA, BF25A1 LHSA, BF25A1 LRSA, BF25A1 SHA, BF25A1 SHSA, BF25A1 SRSA, BF25A1 XRSA, BF25A2 LHA, BF25A2 LHSA, BF25A2 LRSA, BF25A2 SHA, BF25A2 SHSA, BF25A2 SRSA, BF25A2 XRSA, BF25A3 LHA, BF25A3 LHSA, BF25A3 LRSA, BF25A3 SHA, BF25A3 SHSA, BF25A3 SR
15150-ZW1-000
ORIFICE ASSY., OIL PASSAGE (Honda Code 4897609).
15150-ZW1-000 ORIFICE ASSY., OIL PASSAGE (Honda Code 4897609).
BF75A1 LHTA, BF75A1 LRTA, BF75A1 XRTA, BF75A2 LHTA, BF75A2 LRTA, BF75A2 XRTA, BF75A3 LHTA, BF75A3 LRTA, BF75A3 XRTA, BF75A4 LHTA, BF75A4 LRTA, BF75A4 XRTA, BF75A5 LHTA, BF75A5 LRTA, BF75A5 XRTA, BF75A6 LHTA, BF75A6 LRTA, BF75A6 XRTA, BF75AT LHTA, BF7
11135-PNA-000 ORIFICE, BLOCK (LOWER) (Honda Code 6729800).
BF115DK1 LA, BF115DK1 XA, BF115DK1 XCA, BF135
15140-P8A-A00 ORIFICE ASSY., OIL CONTROL (Honda Code 5232343).
BF175AK1 LA, BF175AK1 XA, BF175AK1 XCA, BF175
15140-PH3-000 ORIFICE ASSY., OIL CONTROL (Honda Code 2622348).
BF115A1 LA, BF115A1 LCA, BF115A1 XA, BF115A1
15150-ZV5-000 ORIFICE ASSY., OIL PASSAGE (Honda Code 3701687).
BF25A1 LHA, BF25A1 LHSA, BF25A1 LRSA, BF25A1
15150-ZW1-000 ORIFICE ASSY., OIL PASSAGE (Honda Code 4897609).
BF75A1 LHTA, BF75A1 LRTA, BF75A1 XRTA, BF75A2
15152-ZY6-000 ORIFICE, OIL JET (Honda Code 7633332).
BF115DK1 LA, BF115DK1 XA, BF115DK1 XCA, BF135


:6
Back to top